Regulament

Participanții pot intra și ieși ori de câte ori doresc de pe teritoriul festivalului, cu condiția de a avea biletul pe telefon.

Orar festival: sambata 9 septembrie 2023, ora 10 – Luni 11 Septembrie 2023, ora 05:00.

Orele de începere ale evenimentelor din cadrul Festivalului, precum și ordinea reprezentanților artiștilor pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

Ne rezervam dreptul de a anula evenimentul în caz de condiții meteo extreme.

Toți participanții sunt supuși controlului corporal la intrarea în festival, în vederea asigurării condițiilor de siguranță necesare desfășurării evenimentului. Refuzul controlului corporal atrage interzicerea accesului în festival pentru orice participant.

Obiectele ce nu pot fi aduse pe teritoriul festivalului:
DROGURI
MÂNCARE ȘI BĂUTURĂ
CUȚITE ȘI BRICEGE CU LAMA MAI MARE DE 6 CM
ARME (INDIFERENT DACĂ SUNT SAU NU LEGAL DEȚINUTE), EXPLOZIBIL ETC. ORICE OBIECT CARE CONȚINE SAU ESTE FABRICAT DIN STICLĂ

ALCOOL
GRAFFITI, STICKERE, ETC
MATERIALE PUBLICITARE (STICKERE, FLYERE, BANNERE, ETC.) BOXE, AMPLIFICATOARE SAU SISTEME AUDIO
DRONE, cu excepția celor anunțate si autorizate.

EVENIMENTUL

WoodScape – un concept pentru toate varstele, ce se desfăşoară în Comuca Ciurea, jud Iasi, România.

DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul Regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului SENZORIA (denumit în continuare Festival), organizat in parteneriat cu Primăria Ciurea în Comuca Ciurea, jud Iasi, România (în continuare denumită Locația).

Regulamentul conține prevederile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie să le respecte și obligațiile acestuia în relația cu Organizatorii și ceilalți participanți la Festival. Regulamentul poate fi găsit pe woodscape.ro și va fi afișat la intrarea în Festival. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare a prezentului Regulament va fi afișată pe site-ul evenimentului woodscape.ro precum și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare din momentul afișării.

Prin prezenta sau/și prin accesul în Festival, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament, inclusiv acordul pentru fotografiere si video, pentru a

aparea in social media si pe alte platforme online si acordul de preluare de date, daca va fi nevoie pentru comunicarea datelor despre vreme si detalii festival.

Minorii până la 16 ani împliniţi au acces pe toată durata desfășurării festivalului, cu condiţia ca aceştia să fie însoţiţi de un părinte/titularul autorității părintești.

Organizatorii acordă tuturor participantilor acces gratuit.

Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către SENZORIA sau partenerii autorizați SENZORIA. O listă completă cu aceştia poate fi găsită pe senzoriafestival.ro.

PARTICIPAREA LA EVENIMENT
ACCESUL ÎN FESTIVAL

Accesul se face începând cu data prezentata pe site.

Toți participanții sunt verificați la intrare cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului, în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a Festivalului. În cazul în care un participant refuză verificarea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu îi permite accesul în Festival, pe răspunderea participantului.

Intrarea/ieșirea se face doar prin zonele special amenajate.

În timpul desfășurării Raliului, participanții nu au voie pe drumul special dedicat acestui eveniment.

Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării de către autoritati.

În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. Accesul în festival este interzis pentru orice persoană care are asupra sa arme, chiar dacă acestea sunt deținute legal. Identificarea acestora în teritoriul Festivalului implică evacuarea imediată a persoanei respective.

Accesul în incinta festivalului al minorilor cu vârsta mai mică de 16 ani este permis numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un părinte sau persoană care exercită autoritatea părintească (tutore), care va semna o declarație expresă prin care își asumă răspunderea și obligația de supraveghere a minorului. Un părinte/o persoană care exercită autoritatea părintească (tutore) poate însoţi cel mult 3 minori.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani vor putea intra în incinta festivalului numai pe baza unei declarații din partea părinților sau a reprezentanților legali prin care li se permite participarea. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitoare la verificarea

semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile.

În orice situație, Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/persoana care exercită autoritatea părintească. Organizatorul atrage atenția părinților/persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

În momentul intrării în Festival, participantul ia la cunoştinţă acest Regulament, afișat în loc vizibil și și-l asumă în totalitate.

Participanţii nu pot introduce în Festival produse aflate pe lista de bunuri interzise, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la interzicerea accesului în Festival.

Participarea la Festival se face pe proprie răspundere, participanții declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi sau le-ar putea produce prin participarea la eveniment.

Organizatorul atrage atenția participanților că spectacolele pot include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul informează participanții că este posibil ca în cursul desfășurării evenimentului să fie organizate focuri de artificii, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu își asumă nici o răspundere, aceasta revenind persoanelor care dețin sau operează aparatura.

Pentru zonele de joacă, distracție și sport, instalațiile tip balansoar, hinte, trambuline, piscină și alte asemenea zone cu risc de accidentare din Locație, participanții se vor asigura că dețin condiția fizică și psihică necesară pentru participare.

Organizatorul va anunța în prealabil orele concertelor din cadrul Festivalului. Orarul poate suferi modificări din motive independente sau din voința Organizatorului, fără să fie obligatorie notificarea participanților și fără ca aceștia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.

Muzica la scena Forest va continua pe toata durata noptii.

PARCAREA:

Parcarea se face doar în zona marcată și este interzisă parcarea pe drumul de acces. Parcarea se va realiza cat mai strâns posibil, fără a bloca alte mașini aflate deja în parcare. Este interzisă intrarea cu maşina în zona Festivalului fără un car pass eliberat de către Organizator.

CAMPINGUL:

Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi torenţiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca ieşirile din Festival să fie aglomerate, motiv pentru care aceştia trebuie să îşi păstreze calmul și să urmeze indicațiile echipelor de acces și securitate . De asemenea, în această situaţie, există riscul ca mijloacele de transport în comun (autobuzele) să fie foarte aglomerate sau să nu fie suficiente pentru numărul total de pasageri. Vremea extremă poate determina ca maşinile din parcare să fie greu accesibile iar părăsirea parcărilor festivalului să sufere întârzieri. În toate aceste situaţii, participanţii trebuie să urmărească şi să respecte comunicările și instrucţiunile organizatorului sau ale reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență. Organizatorii nu își asumă daunele suferite de către masini, din cauza parcării, din cauza vremii și nici nu răspunde de obiectele aflate în mașini, in camping sau in festival.

REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL FESTIVALULUI

Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi reglementările enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare niciun fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare. În cazul în care o persoană va fi descoperită cu substanțe ilegale asupra sa, va fi scoasă în afara Festivalului imediat.

Participanţii sunt obligaţi ca în incinta Locației, să respecte şi să nu distrugă mediul înconjurător, incluzând construcţiile de orice fel, padurea şi spaţiile verzi aferente.

Pe perioada festivalului Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica online sau offline, pe diverse canale, şi de a le utiliza în campanii de promovare și prezentare ale festivalului, fără a recompensa în vreun fel participantul.

Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul Festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului și nu sunt realizate în scop comercial. De asemenea, participanții vor avea în vedere că pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, aplicație, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectarea a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/ să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

!!! Este strict interzisă ridicarea de drone deasupra festivalului.

Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului, indiferent de mijloace, fie că sunt activități online sau offline în cadrul Festivalului.

Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

În cazul în care vor fi identificați minori sub 16 ani care nu sunt însoțiți, Organizatorul va sesiza organele competente.

Este interzisă utilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis, artificii) şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul festivalului sau în apropierea acestuia, inclusiv în zona de camping.

OBIECTE PIERDUTE

Obiectele pierdute trebuie aduse de către persoanele care le-au găsit la zona de Lost & Found. Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. Organizatorul va păstra obiectele recuperate pentru o perioadă de cel mult 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari.

În ipoteza în care nu se vor identifica proprietarii bunurilor pierdute și/sau aceștia nu se prezintă pentru ridicarea lor, acestea vor fi predate autorităților.

În cazul produselor perisabile sau care se deteriorează rapid, termenul de 10 zile va putea fi redus de către Organizator, fără o notificare prealabilă.

SECURITATE. PRIM AJUTOR

În interiorul Locației, Organizatorul asigură securitatea și paza printr-un partener calificat şi acreditat să presteze aceste servicii. În timpul Festivalului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate si autoritatile prezente, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară Festivalul.

Pe teritoriul Festivalului există zone de prim ajutor semnalizate, în care vor activa persoane calificate.

GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care respectă regulile festivalului.

Datele de desfăşurare ale Festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator sau Festivalul poate fi anulat în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele Festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate etc.). Sunt

asimilate cazurilor de forță majoră intervenția unor măsuri administrative, recomandări oficiale sau/și intrarea în vigoare a unor norme legale, provenind de la autoritățile naționale sau locale care fac imposibilă sau excesiv de oneroasă desfășurarea Festivalului în condițiile avute în vedere de către Organizator.

În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost urmare a unei organizări defectuoase sau cu neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara Locației.
Participanții vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate 

Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.


Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România. 

PROPRIETATE INTELECTUALA

Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, baza de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe senzoriafestival.ro sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul WoodScape. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului. De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.

Teritoriul festivalului este reprezentat de spaţiul WoodScape, Comuna Ciurea, județul Iași în care este permis accesul participanților care respecta regulile festivalului, spațiu delimitat conform semnelor instalate de către organizator.